Pleno Municipal

martes, 17 Decembro, 2019 - 10:00
Salón de Plenos da Casa do Concello

Sesión extraordinaria do Pleno Municipal do Concello de Valdoviño (POS+ 2020). Orde do día no apartado correspondente á Pleno.