Bolsas e axudas ao estudo - Universitarios de segundo e posteriores cursos

Data: 
mércores, 20 Xaneiro, 2016
Obxecto: 

Axudas a estudantes universitarios de segundo e posteriores cursos matriculados no SUG no curso 2015/16.
Orde do 17 de decembro de 2015 pola que se aproban as bases e se procede á convocatoria de axudas a estudantes universitarios de segundo e posteriores cursos matriculados nas universidades do Sistema universitario de Galicia no curso 2015/16. (DOG nº 9 do 15/01/2015)
Contía da axuda:  ate 862,90 euros para as titulacións encadradas dentro da rama de Enxeñaría e Arquitectura e grao en Belas Artes e ate 618,10 euros para as titulacións encadradas dentro da rama de Artes e Humanidades e Ciencias Sociais e Xurídicas.

Fase de tramitación:
Prazo de solicitude/presentación: 

Un mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación da orde. Ate o 15 de febreiro de 2016.

Páxina: 
Ensino