Relación de subvencións recientes

Listaxe de subvencións ás que poden optar os veciños de Valdoviño e publicadas recientemente:

  1. D.O.G. número 71 de 12/04/2013. Subvención para axudar a cubrir as necesidades de liquidez das explotacións leiteiras. Beneficiarios titulares de explotacións leiteiras de vacún.
  1. D.O.G. número 71 de 12/04/2013. Moratoria dos préstamos vinculados coa mellora de explotacións e incorporación das persoas mozas á actividade agraria.
  1. D.O.G. número 71 de 12/04/2013. Subvención para cooperativas ou persoas físicas e xurídicas que realizasen un destacado labor no eido do cooperativismo.
  1. D.O.G. número 71 de 12/04/2013. Subvención para cooperativismo no ensino dirixido a alumnado e profesorado do centros educativos de Galicia.
  1. D.O.G. número 71 de 12/04/2013. Programa iniciativa xove, para grupos informais de mozos e mozas, asociacións subvenís e entidades que presten servicios a mocidade.
  1. D.O.G. número 75 de 18/04/2013. Para financiar actividades das confederacións e federacións de pais de alumnos de centros de educación especial.
  1. D.O.G. número 73 de 16/04/2013. Subvencións para proxectos de enerxías renovables.
  1. Subvención da Deputación da Coruña, de 300.000 € en 36 bolsas para investigación científica e formación artística dos xoves da provincia.
  1. Europe Direct, a través da Deputación da Coruña, para centros educativos de ESO e Bacharelato. Sesións formativas de movilidades europea.