Contratación de persoal (operario municipal)

Data: 
sábado, 17 Novembro, 2012
Obxecto: 

Contratación temporal dunha persoa para provisión de praza de operario municipal, Grupo E, Escala Administración Especial, persoal de oficios. Funcionario interino.
 
Procedemento de provisión: Concurso-oposición.
 
A instancia e as bases quedan a disposición dos interesados nas oficinas municipales (Rexistro Xeral) e atópanse expostas no taboleiro de anuncios do Concello de Valdoviño e nesta mesma páxina web.

Fase de tramitación:
Prazo de solicitude/presentación: 

10 días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación do anuncio no Diario de Ferrol, e conforme ás bases aprobadas para esta contratación.