Pleno Municipal

martes, 10 Marzo, 2020 - 10:00
Salón de Plenos da Casa do Concello

Sesión extraordinaria do Pleno Municipal, co único punto do orde do día: "Designación por sorteo público dos membros das mesas (presidentes e vogais das mesas electorais), así coma dos suplentes, coma consecuencia da convocatoria de eleccións ao Parlamento de Galicia (Decreto 12/2020, do 10 de febreiro), DOG no 28 de data 11 de febreiro de 2020".