Pleno Municipal

xoves, 1 Febreiro, 2018 - 10:15
Salón de Plenos da Casa do Concello

Sesión extraordinaria do Pleno Municipal de Valdoviño, para tratar os seguintes puntos:

  • Aprobación de ditame da comisión informativa sobre proposta de aprobación do expediente de recoñecemento extraxudicial de crédito número 1/2018; no que se inclúen facturas deixadas sen tramitar no expediente de recoñecemento extraxudicial de crédito número 5/2017.
  • Aprobación de correccións na documentación do Plan de Obras e Servizos POS 2018 (proxecto de mellora da iluminación pública na entrada a Valdoviño pola calzada AC-566 e proxecto básico e de execución de campo de fútbol de hierba artificial en campo de fútbol municipal de Mourente).