Liña directa co alcalde

Este espazo ábrese a todos os usuarios para que poidan dirixirse directamente ao alcalde, enviándolle as súas suxestións, consultas, queixas ou solicitudes. No prazo máis breve posible terán cumprida resposta.

Os datos recibidos serán empregados unicamente para os fins relacionados coa Alcaldía e en todo momento respectarase a Lei de Protección de Datos (Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e Real Decreto 994/1999, de 11 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de Medidas de Seguridade dos ficheiros automatizados que conteñan datos de carácter persoal).
 
Lembra que os campos sinalados cun asterisco son obrigatorios.