Grupos Políticos

Catro forzas políticas contan con representación na actual corporación municipal de Valdoviño. Son os seguintes (en orde ao número de votos acadados):