Bolsas e axudas ao estudo 2016-2017 para estudos postobrigatorios

Data: 
xoves, 18 Agosto, 2016
Obxecto: 

Bolsas de carácter xeral para o curso académico 2016-2017, para estudantes que cursen estudos postobrigatorios.
Extracto de la Resolución de 11 de agosto de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan becas de carácter general para el curso académico 2016-2017, para estudiantes que cursen estudios postobligatorios (BOE nº 195 do 13/08/2016)
Contías

  1. Bolsa de matrícula para estudantes universitarios. Cubrirá o importe dos créditos de que se matriculou o estudante por primeira vez no curso 2016-2017.
  2. Contía fixa ligada á renda do estudante: 1.500 euros tanto para estudantes universitarios como non universitarios.
  3. Contía fixa ligada á residencia do estudante durante o curso escolar: 1.500 euros tanto para estudantes universitarios como non universitarios
  4. Bolsa básica para estudantes non universitarios: 200 euros.

Contía variable e distinta para os diferentes solicitantes que resultará da ponderación da nota media do expediente do estudante e da súa renda familiar e cuxo importe mínimo será de 60 euros.
Prazos para presentar a solicitude:

  1. Ata o 17 de outubro de 2016, inclusive, para os estudantes universitarios.
  2. Ata o 3 de outubro de 2016, inclusive, para os estudantes non universitarios.
Fase de tramitación:
Páxina: 
Servizos Sociais e Saúde