Resolucións de concesión e inadmisión de axudas do ticket eléctrico social de Galicia

Data: 
luns, 8 Agosto, 2016
Obxecto: 

Resolución do 8 de xullo de 2016, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se dá publicidade ás resolucións da Consellería de Economía, Emprego e Industria con data do 16 de xuño de 2016, de concesión e inadmisión de axudas ao abeiro da Orde do 28 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, para o pagamento de parte da factura eléctrica a través do tícket eléctrico social de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2016.

As persoas interesadas poderán consultar a información detallada das resolucións no seguinte enderezo https://ticketelectrico.xunta.es/dxem/consulta/

 

Fase de tramitación:
Páxina: 
Servizos Sociais e Saúde