Pleno

O Pleno ordinario de Valdoviño celébrase o primeiro xoves de cada mes, ás 20:00 horas. No caso de que coincida en festivo, terá lugar o día laborable anterior. Ocasionalmente convócanse algunhas sesións extraordinarias ou extraordinarias de urxencia.
 
Toda esa actividade recóllese nas ordes do día e nas actas plenarias, documentación que se pode consultar nos seguintes arquivos (dispoñibles en formato pdf, cuxo lector gratuíto pode descargarse dende a web de Adobe).

Actas

Orde do día