Apertura do parque de Lago

O Concello vén de proceder á apertura do parque de Lago, tras o remate da primeira fase de acondicionamento, limpeza e poda da vexetación do mesmo.