Bando: Consulta do censo electoral

A alcaldesa accidental de Valdoviño, Rosa Ana García, vén de publicar un bando (Bandos) no que informa da posta a disposición pública do censo electoral do Concello. O prazo de consulta vai do 2 ao 9 de novembro (inclusive), nas oficinas municipais, Negociado de Estatística.
 
Para máis información hai un teléfono de chamada gratuíta: 901 101 900.