Puntuacións do proceso selectivo "limpeza praias"

Adxúntase táboa coas puntuacións totais desglosadas por oposición e concurso.
 
Na fase de concurso foron valorados os méritos xustificados documentalmente na súa totalidade en relación ao punto 2º das bases da convocatoria.