Servizo de limpeza de edificios municipais 2015

Obxecto: 

Servizo de limpeza de diversos edificios municipais do Concello de Valdoviño.

Tipo de procedemento:
Tipo de contrato:
Estado do procedemento:
Orzamento (sen IVE): 
56.500 €
Orzamento total: 
68.365 €
Data de publicación: 
martes, 9 Xuño, 2015
Prazo de execución: 
Un ano (prorrogable por outro ano).
Observacións: 
Non se esixen mostras nin se admiten variantes.
Forma de pago: Pagos mensuais, correspondentes a períodos vencidos.
Importe máximo de gastos de publicidade a costa do contratista: 300 euros.
Presentación de ofertas: 
15 días dende a última publicación no BOP ou en xornal de maior tirada, na Secretaría do Concello de Valdoviño.
Garantía: 
Definitiva: 5% do prezo de adxudicación IVE excluído.
Prazo de garantía: 
6 meses.
Revisión de prezos: 
Non procede.
Taxas do contrato: 
Non se establecen.
Mesa de contratación: 
Mesa constituída e reunida o 26 de novembro de 2015: Reconto de propostas e apertura de documentación
Convócase acto público o día 21 de setembro de 2016, ás 09:30 horas, para dar conta do expediente e abrir os sobres C (oferta económica)
A Mesa reunida o 21 de setembro de 2016 presenta o resultado de valoración de ofertas, segundo o documento adxunto.
Datos de adxudicación: 
A Xunta de goberno local acorda a adxudicación do servizo á empresa Limpergal, S.L. polo prazo de un ano.