Limpeza de cunetas e obra de drenaxe

Obxecto: 

Limpeza de cunetas e obras de drenaxe nas parroquias de Pantín, Vilarrube, Vilaboa e Loira, incluído no POS 2014.

Tipo de procedemento:
Tipo de contrato:
Empresas invitadas: 
Excavaciones y Transportes Saavedra y López, S.L.; Terra Medio Ambiente, S.L.; Construcciones Fego Atlántico, S.L.; Villasuso Ortegal, S.L.
Estado do procedemento:
Orzamento total: 
86.072,48 euros
Data de publicación: 
mércores, 24 Setembro, 2014
Prazo de execución: 
Seis (6) meses
Observacións: 
Porcentaxe máximo de subcontratación: 60% do prezo de adxudicación.
Importe máximo dos gasto de publicidade da licitación a conta do contratista: 100 euros.
Presentación de ofertas: 
No prazo de oito (8) días naturais contados do seguinte ao da recepción da invitación, nas oficinas da Casa do Concello, en horas de 9 a 13, de luns a venres, e de 10 a 13, os sábados.
Clasificación do contratista: 
Non se precisa clasificación.
Garantía: 
5% do importe de adxudicación, excluído o IVE.
Revisión de prezos: 
Non hai.
Taxas do contrato: 
A conta do adxudicatario, segundo se especifica no punto 28 do prego de cláusulas administrativas.
Datos de adxudicación: 
A Xunta de goberno local en sesión do 12.01.15, adoptouse acordo de adxudicación da obra á empresa: “EXCAVACIONES Y OBRAS CANDAL S.L”, por importe total de 79.739 euros.