Perfil de contratante

Co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á información da actividade contractual do Concello de Valdoviño ponse a disposición dos interesados o presente perfil de contratante, de conformidade co establecido na Lei 30/2007 de contratos do sector público.
 
Atendendo á transparencia esixible a unha administración, comunícase no documento adxunto á dereita da páxina a información referente ao Promedio Medio de Pago a Proveedores do Concello de Valdoviño.