Pleno Municipal

Lunes, 21 Octubre, 2019 - 10:00
Salón de Plenos da Casa do Concello

Sesión extraordinaria do Pleno Municipal de Valdoviño, para a designació por sorteo público dos membros (Presidentes e Vogais das Mesas Electorais), así coma dos suplentes, coma consecuencia da convocatoria de Eleccións Xerais de 10 de novembro de 2019 (RD 551/2019 de 24 de setembro, publicado no BOE núm. 230) de conformidade co artigo 26 da Lei Orgánica 5/1985 de 19 de xuño, de Réxime Electoral Xeral.