Contratación dun albanel e catro peóns

Data: 
Lunes, 18 Junio, 2018
Obxecto: 

CONTRATACIÓN DUN ALBANEL E CATRO PEÓNS. CONCELLO DE V ALDOVIÑO
PROGRAMA: PEL CONCELLOS
RÉXIME: LABORAL TEMPORAL
SISTEMA SELECCIÓN: CONCURSO -OPOSICIÓN DATA: 15 DE XUÑO DE 2018 (Oposición proba práctica). 
CONVOCASE aos aspirantes incluidos no documento adxunto para a realización de proba escrita para o martes, día 19 de xuño na Casa do Concello ás 9 horas, 30 minutos. Deberán acudir provistos de documento que acredite a súa identidade e de bolígrafo azul ou negro para facer a proba. 

 

Fase de tramitación: