Mellora das infraestruturas vinculadas á prestación de servizo municipal de rede de alumeado

Obxecto: 

Mellora das infraestruturas vinculadas á prestación de servizo municipal de rede de alumeado. Proxecto cofinanciación por FEADER.
 
Contrato de obra e subministro, pero que, sendo máis importante cuantitativamente a prestación de subministro, rexirase pola normativa relativa aos subministros.

Tipo de procedemento:
Tipo de contrato:
Empresas invitadas: 
Elinco, Construcciones Eléctricas, S.L.; Proymel Montajes, S.L.; Grupo Mariño; Acebre.
Estado do procedemento:
Orzamento (sen IVE): 
32.863,28 €
Orzamento total: 
39.764,57 €
Data de publicación: 
Viernes, 7 Agosto, 2015
Prazo de execución: 
Máximo de dous meses.
Presentación de ofertas: 
No Concello de Valdoviño no prazo de oito días naturais, contados desde o seguinte á recepción da invitación.
Clasificación do contratista: 
Non é precisa.
Garantía: 
Definitiva do 5% do prezo de adxudicación, IVE excluído.
Revisión de prezos: 
Non existe.
Acordo de adxudicación: 

A Xunta de goberno local acordou a adxudicación do contrato á empresa NOROINSTAL, SISTEMAS E INSTALACIONES, S.L., por un importe de 19.140,00 euros, IVE excluído.