Subvencións Material Escolar 2015

Data: 
Lunes, 1 Junio, 2015
Obxecto: 

1. OBXECTO.
Constitúe o obxecto das presentes bases, a regulación da convocatoria pública, por parte do Concello de Valdoviño e co financiamento da Deputación da Coruña, para a tramitación e concesión de subvencións destinadas a familias, para os gastos de material escolar.
2. GASTOS SUBVENCIONABLES.
Gastos de material escolar que sexa necesario por consecuencia da escolarización nos niveis de infantil, primaria e
secundaria.
Máis información: ver pdf adxunto
Prazo: ata o 2 de Xullo

Fase de tramitación:
Prazo de solicitude/presentación: 

Ata o 2 de Xullo

Páxina: 
Servizos Sociais e Saúde