Subministro de dúas desmalezadoras

Obxecto: 

A Xunta de goberno local do concello de Valdoviño acordou o inicio do expediente de contratación da subministración incluída no POS 2015 da Deputación Provincial da Coruña de denominación:  “SUBMINISTRO DE DÚAS DESMALEZADORAS E COMPLEMENTOS DA
MÁQUINA”.

Tipo de procedemento:
Empresas invitadas: 
Ventura, Máquinas Forestales; Muíño Suministros, S.L.; Comercial y Agrícola Casacuberta, S.L.
Tipo de contrato:
Estado do procedemento:
Orzamento total: 
68.219,80 euros.
Data de publicación: 
Jueves, 30 Abril, 2015
Prazo de execución: 
30 días para o subministro e montaxe.
Presentación de ofertas: 
No Concello, en horario de atención ao público. As ofertas poderán presentarse por correo, por telefax ou por medios electrónicos, informáticos ou telemáticos, nos lugares establecidos por lei.
Datos de adxudicación: 
A Xunta de goberno local do Concello de Valdoviño, en sesión ordinaria que celebrou o 27 de maio de 2015 acordou o seguinte acordo: DECLARAR DESERTA A LICITACIÓN, precisándose refacer o proceso de contratación para acadar o obxecto do contrato.