Proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas

Data: 
Tuesday, 8 January, 2019
Obxecto: 

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional da Xunta de Galicia convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral
 
-ORDE do 4 de decembro de 2018 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais. https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181214/AnuncioG0534-071218-0001_gl.html
 
Para máis información pode consultar o portal educativo de Formación Profesional da Xunta de Galicia: http://www.edu.xunta.es/fp/convocatoria-acreditacion-competencias-2019, ou  contactar cos teléfonos: 981 544 400, 981 544 376, 981 546 566 (Xúntase folleto informativo).
 

Fase de tramitación:
Prazo de solicitude/presentación: 

Ata o 7 de febreiro