Pleno Extraordinario

Tuesday, 18 December, 2018 - 10:00
Salón de Plenos da Casa do Concello

Sesión extraordinaria do Pleno Municipal. Orde do día no apartado da web correspondente ao Pleno.